sao không thấy hồi âm nhỉ &g.l;&;tt... Hay là bận quá không đọc email luôn... Hì, em dạo này mới vào học nên có PJ cần thử việc em thì cứ việc gởi link thẳng vào Yahoo nhá và ghi luôn công việc cần làm thời gian cần hoàn thành em onl sẽ down về xúc ngày :P... Hihi, chúc mọi người vui vẻ


  最終更新のRSS